Nabídka psychoterapie pro děti a dospívající

Při práci s dětmi mi jde o to, aby se dítě u mně cítilo plně přijímané, bezpečně a mohlo se projevovat zcela přirozeně. V psychoterapii usiluji o vytváření vztahu, ve kterém dítě dokáže růst. Jemně reflektuji pocity dítěte způsobem, který u dítěte podporuje lepší pochopení sebe sama. Respektuji schopnost dítěte řešit vlastní problémy a dávám dítěti prostor, aby tak činilo. Vycházím z toho, že pokud dítěti věříme, uvolňujeme jeho kreativitu a můžeme mu tak napomoci k tvořivé změně.

Tak jako pro dospělé je psychoterapeutickým prostředkem a nástrojem změny rozhovor, tak pro malé děti je nejpřirozenějším projevem hra. Jazyk dospělých jsou slova, jazykem dětí je hra. Proto s mladšími dětmi využívám tzv. terapii hrou, jejímž hlavním prostředkem je právě hra.

Stejně jako květiny „vědí“, jak mají růst, má každé dítě v sobě velký potenciál tvořivě řešit své problémy a těžkosti. Smyslem mé práce je, aby dítě tyto své možnosti objevilo a naučilo se je využívat.

 

Můžete se na mne obrátit například v těchto situacích:

psychoterapeutické vedení v osobních, vztahových a rodinných problémech

 • úzkostné a depresivní děti
 • obtíže ve zvládání emocí a afektů
 • komunikační potíže
 • umět se zdravě prosadit
 • dítě se sklonem k závislosti
 • problémové vztahy s vrstevníky, sourozenci, rodiči, s autoritami, nebezpečí party
 • krize v rodině (neshody mezi rodiči a dítětem, mezi rodiči vzájemně, rozvodová situace, dítě bez otce či bez matky, domácí násilí),…

psychologické poradenství školní problematiky

 • poradenství o stylech učení – jak se efektivně učit
 • profesní orientace studentů – správná volba střední školy
 • problémy s přizpůsobením v třídním kolektivu – dítě na okraji třídního kolektivu
 • neshody s učiteli, se spolužáky
 • obtíže v komunikaci a spolupráci

podpora osobnostního růstu – rozvoj emoční a sociální inteligence

 • rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty
 • zvýšení zdravého sebevědomí
 • rozvoj vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 • nácvik řešení zátěžových situací
 • podpora a péče o nadané děti

krizová intervence - psychologické vedení a pomoc v období krize

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode