Nabídka psychoterapie pro dospělé klienty

Teoreticky jsem zakotven v psychoterapeutickém přístupu Person Centered Approach C. R. Rogerse. Jsem absolvent čtyřletého Komplexního akreditovaného vzdělávacího programu v celkovém rozsahu 770 hodin a v tomto přístupu se nadále vzdělávám.

Věřím, že každému člověku je dáno rozvíjet se v pozitivním směru k harmonii a integritě. Jsem přesvědčen, že každý si vedle svých nedostatků a životních obtíží neseme v sobě zároveň svoje silné stránky a konstruktivní způsoby řešení obtížných situací.

V psychoterapeutickém sezení jde o přijetí našich silných i slabých stránek a znovunalezení vnitřní harmonie a integrity. V rámci psychoterapeutického sezení usiluji o vytvoření svobodného a bezpečného prostoru, ve kterém klient může svým tempem prozkoumávat zákoutí své duše – tzn. porozumět současné situaci a nacházet konstruktivní řešení.

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a zachování mlčenlivosti o probíraných tématech.

 

V čem Vám mohu pomoci?

Je mnoho situací v životě, ve kterých je užitečné, a mnohdy i potřebné, objevit své nové možnosti. Může jít například o tyto situace:

 • Procházíte obtížným životním obdobím
 • Vztahy s ostatními nejsou uspokojivé
 • Objevují se problémy v partnerském vztahu
 • Stojíte před životním rozhodnutím
 • Nejste spokojení se svým prožíváním
 • Objevují se pocity, se kterými si nevíte rady (např. strach, úzkost, vztek, smutek, bezmoc aj.)
 • Cítíte se dlouhodobě pod tlakem
 • Zažili jste traumatizující zkušenost
 • Jste závislí na alkoholu, drogách či hazardu
 • Nejste spokojení se svým intimním nebo sexuálním životem
 • Postrádáte smysl života
 • Chtěli byste žít šťastněji, stojíte o osobní růst

 

Neváhejte se na mne obrátit i s jinými problémy, rád vás budu provázet na cestě k řešení či zlepšení dané situace.

Pokud zvažujete, jestli se obrátit na psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra a nevíte, jaký je v tom rozdíl, čtěte můj článek zde.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode